Rád melyik tanulási stílus jellemző?

Tanulási stílusok:
A bejegyzés előzménye:  a tanulás elmélet!
A STÍLUS: aktivisták, cselekvők, kísérletezők
Teljesen és kétségek nélkül vetik bele magukat új tapasztalatok szerzésébe. Élvezik az „itt és most” helyzeteket, a közvetlen tapasztalatszerzést.
Elfogulatlanság jellemzi őket, nem kétkedők, s ennek köszönhetően mindennemű újdonság fellelkesíti őket.
Filozófiájuk egy mondatba sűrítve: „Bármit kipróbálok egyszer”.
Először cselekszenek, s a következményeket csak utólag mérlegelik. Napjaik zsúfoltak, eseményekkel telik.
A problémákat a brainstorming (ötletroham) módszerével kezelik.
Társaságot kedvelő egyének, pillanatok alatt kapcsolatot teremtenek másokkal. Törekszenek arra, hogy minden történés középpontjába önmagukat helyezzék.
Erősségeik:
Rugalmasak, nyíltak és elfogulatlanok.
Szeretik, ha mennek a dolgok.
Élvezik az új kihívásokat.
Minden új dolgot optimistán fogadnak.
Gyengeségeik:
Hajlamosak arra, hogy a pillanat hevében egyértelműnek tűnő cselekvést gondolkodás nélkül hajtsák végre.
Gyakran feleslegesen vállalnak kockázatot.
Elegendő felkészülés nélkül vágnak bele dolgokba.
A kivitelezés untatja őket.
B STÍLUS: reflektorok, elmélkedők, megfigyelők, megfontolók
Szeretnek a háttérben maradni, élményeiket mérlegelni, és tapasztalataikat különböző nézőpontból vizsgálni.
A tapasztalatokból és eseményekből származó adatok teljes mérlegelése és elemzése az, ami számít, ebből következően hajlamosak következtetéseiket minél később levonni.
Filozófiájuk: „Légy résen!”.
Értekezleteken, megbeszéléseken inkább a hátsó sorokban foglalnak helyet. Meghallgatják a többieket, és saját érveik ismertetése előtt áttekintik az erőviszonyokat.
Hajlamosak a tartózkodásra, kerülik a feltűnést, minden „csendes” körülöttük.
A jelen és a múlt, valamint saját, ill. mások megfigyeléseinek figyelembevételével cselekszenek.
Erősségeik:
Óvatosak, gondosak.
Alaposak és módszeresek.
Komolyak.
Meghallgatnak másokat.
Jól használják az információt.
Ritkán vonnak le elhamarkodott következtetéseket.
Gyengeségeik:
Hajlamosak távol maradni a részvételtől.
Lassan hoznak döntést.
Túlzottan óvatossá válhatnak.
Kerülik a nagy kockázatot.
Nem elég rámenősek.
C STÍLUS: teoristák, elméleti szakemberek, elvonatkoztatók
Összetett, de logikusan hangzó elméleteket ismertetnek és alkalmaznak. A problémákat vertikálisan, lépésekre bontva közelítik meg.
A különálló tényeket koherens elméletekké rendezik.
Hajlamosak a maximalizmusra, addig nem nyugszanak, míg a dolgok tisztán és egyértelműen egy racionális keretbe nem illeszkednek.
Szeretik elemezni és egységbe foglalni az adatokat.
Kedvelik az előfeltételezéseket, alapelveket, elméleteket, modelleket és a rendszergondolkodást.
Filozófiájukban a racionalitás és a logika előkelő helyen szerepel.
Gyakran teszik fel a következő kérdéseket: „Van ennek értelme,”, „Mi az alapvető feltételezés?”.
Erősségeik:
Logikus, vertikális gondolkodók.
Racionálisak és tárgyilagosak.
Tudományosan közelítik meg a dolgokat.
Jók a mélyreható kérdések feltevésében
Gyengeségeik:
Kevésbé képesek laterális gondolkodásra.
Kevésbé tűrik a bizonytalanságot.
Nehezen viselik a kétértelmű dolgokat.
D STÍLUS. pragmatisták, gyakorlatiasak, konkrét tapasztalatokra építők:
Szeretik kipróbálni az ötleteket, elméleteket és módszereket, hogy megnézzék, hogyan működnek azok a gyakorlatban. Kutatnak új ötletek után, és kihasználják az alkalmazás első adandó lehetőségét.
Ők azok, akik a menedzsment tanfolyamokról új ötletekkel felvértezve térnek vissza, amiket aztán ki is akarnak próbálni.
Szeretik, ha „mennek a dolgok”, ha az ötleteket gyorsan és biztonsággal meg lehet valósítani.
Türelmetlenek azokkal az emberekkel, akik nem gyakorlatiasak.
Erősségeik:
Szeretik kipróbálni a dolgokat a gyakorlatban.
Gyakorlatiasak, „földön járó”, realista emberek.
Komolyság, szakszerűség jellemzi őket.
Lényegre törők.
Módszer-orientáltak.
Gyengeségeik:
Magától értetődő magyarázat nélkül képesek bármit visszautasítani.
Nem nagyon érdeklik az elméletek, alapelvek.
Gyakran megragadhatják az első kínálkozó félmegoldást.
Feladat, és nem személyorientáltak.
Forrás Inspi-Ráció honlapja
Petőházi Mónika, facebook, twitter

Bátorság az MLM-hez

Hogyan
spóroljunk havi 20ezer forintot


megszorítások
nélkül, ésszerűen?


Töltsd le az
ingyenes tanulmányunkat, és


spórolj
havonta minimum 20ezer forintot!


https://www.hosnok.hu/20ezer/